top of page
搜尋

【連續4年|榮獲香港服務大獎】
多謝《東周刊》再再再再度頒發「香港服務大獎」俾我地! 可以再次同咁多個知名企業一同獲獎真係好開心啊!最重要要多謝所有同事定期培訓提升專業、用心服務,同時多謝客人既支持同鼓勵!我地會繼續努力架

8 次查看0 則留言

Comments


bottom of page